Zaczynamy nowy rok szkolny!

Drodzy uczniowie/rodzice!

Przypominamy, że rok szkolny w grupach dziecięcych i młodzieżowych zaczyna się
16 września (środa) wg harmonogramu zajęć.

Pierwsze lekcje w grupach dorosłych-
21 września (poniedziałek) wg harmonogramu.

Prosimy o sprawdzenie  skrzynek mailowych z informacją  i planu zajęć w e-dzienniku.