Dlaczego gry są ważnym elementem w nauce języka angielskiego?

Bardzo często lekcje języka angielskiego  opierają się wyłącznie o podręcznik. Nudne ćwiczenia, pisanie, czytanie…. W efekcie słyszymy: nie lubię angielskiego, lekcje są nieciekawe, angielski jest nudny, itd.

Zupełnie inną reakcję mamy, kiedy lekcja ma elementy zabawy, interakcji, odrobiny współzawodnictwa. Kluczową frazą, którą chcą usłyszeć uczniowie jest: Today we are going to play a game. Radosne okrzyki, uśmiechnięte buzie i zapał w oczach. Lekcja zmienia się w ekscytującą przygodę w której towarzyszy nam zabawa i gra. Grając dzieci odczuwają siebie w naturalnym środowisku, co pozwala otworzyć nawet najsłabszego ucznia i pomóc mu zdobyć nową wiedzę.

Korzystanie z gier w czasie zajęć bez względu na wiek słuchacza, automatycznie zmuszana do poznawania nowych słów i ich utrwalania. W wyniku presji spowodowanej współzawodnictwem, słuchacz musi szybko reagować i szukać słów wśród swoich zasobów, dzięki czemu naturalnie odświeża swoją pamięć. Uczy się również nowych słów od innych uczestników. Grając eliminuje  proces zastanawiania się. Nie ma czasu na swoje: jak mam to powiedzieć poprawnie, jak zbudować zdanie? Musi przełamywać bariery używając języka obcego jeżeli chce wygrać. 

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych w Łodzi.

 

       Dzisiaj chcielibyśmy pomóc Wam obalić kilka mitów dotyczących nauki języka angielskiego.


Mit 1. Nie ucz
ę się, bo nie mam zdolności do nauki języka angielskiego.

        Jeżeli myślisz, że nigdy nie nauczyć się języka obcego, musisz pamiętać, że posiadasz niesamowite narzędzia, jakim jest ludzki mózg. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zmiana swojego nastawienia. Błędem jest myślenie, że nigdy nie zrozumiesz języka angielskiego, ponieważ nie jest on Twoim ojczystym językiem. Abstrahując od tego, że nauczyliśmy się języka polskiego w czasie naszego dzieciństwa, nadal nasz mózg jest otwarty i gotowy na przyjmowanie nowej wiedzy. Zobacz, ilu nowych rzeczy uczysz się w ciągu każdego dnia. Ile otrzymujesz nowych informacji. To niczym nie różni się od nauki języka angielskiego. Dlatego rezygnacja z nauki języka angielskiego, czy innego języka obcego z powodu braku zdolności jest błędna.

 

Mit 2. Wstydzę się mówić po angielsku.


         James Joyce powiedzia
ł: Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. Znaczy to, że każdy popełniony błąd pomaga uczyć się czegoś nowego. Nie macie powodów wstydzić, się mówić nieprawidłowo, bo tylko wtedy możecie poznać, co należy poprawić i nad czym pracować.

 

 

Mit 3. Nie mam motywacji do nauki języka obcego.

         Nauka języka obcego nie jest łatwa, ale nie znaczy, że jest niemożliwa. Do nauki jest Ci tylko potrzebny dobry i skuteczny plan. Planuj i organizuj się na miarę swoich sił i czasu. Poszukaj szkoły językowej, która w tym planie będzie Cię wspierać i rozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania. Zapytaj siebie — dlaczego uczysz się języka angielskiego? Jaki jest Twój cel? Co jest Ci potrzebne, żeby osiągnąć ten cel? Odpowiedzi na te pytania wskażą Ci, jakiej formy nauczania potrzebujesz. Czego oczekujesz od szkoły językowej bądź lektora?

 

Mit 4. Jestem za stary na naukę.

        To prawda, że młodzi ludzie uczą się szybciej, ale to nie znaczy, że starsi nie mogą uczyć się języków obcych. Dorosła osoba posiada większe doświadczenia i jest bardziej świadoma w osiągnięciu swoich celów. Jest to głównym argumentem i pomocą dla osób dojrzałych w procesie nauki języka angielskiego w szkole językowej. Zamiast tracić czas i zastanawiać się nad swoim wiekiem zacznij działać, wykorzystując swoje atuty i możliwości.

W jakim wieku zacząć uczyć dziecko języka angielskiego?

         W jakim wieku zacząć uczyć dziecko języka angielskiego to pytanie zadaje sobie każdy współczesny rodzic, dla którego ważny jest rozwój dziecka. Praktycznie każda szkoła językowa w Łodzi oferująca naukę języka angielskiego dla dzieci, proponuje zacząć jak najwcześniej.  Ale co znaczy: jak najwcześniej?

         Na to pytanie istnieje wiele odpowiedzi i praktycznie każdy, kto się zajmuje nauczaniem dzieci, ma własną opinię. W Szkole Językowej Be Smart, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci rozpoczynamy w wieku 4 lata. Jest to wiek, w którym dziecko posiada już  świadomość,  pozwalającą zapamiętywać słowa, kojarząc je z realnością, a nie robi to w sposób automatyczny. Dzieci w tym wieku potrafią już wykorzystać nauczone słownictwo w konkretnych sytuacjach, tak jak to robią używając języka ojczystego. Warto wykorzystać ten moment, ponieważ 4-5 letnie dziecko posiada duży zasób słów języka polskiego. Wykazuje zainteresowanie wszystkim co nowe i dzięki temu, rodzice mogą wykorzystać „ten moment”, by rozpocząć naukę języka angielskiego.

        Warto pamiętać, że w wieku 4 lat, dziecko potrafi skoncentrować swoją uwagę w ciągu 20-25 minut, co jest istotnym elementem w doborze odpowiedniej długości lekcji. Długie lekcje mogą spowodować zniechęcenie, a nauka języka angielskiego może stać się męcząca i mało interesująca dla dziecka. Szkoła Językowa Be Smart przygotowała program nauczania dzieci w wieku 4-5 lat, w którym lekcje trwają 35 minut. W czasie tym, poza głównym — najbardziej aktywnym — czasem nauczania 20-25 minut, jest część na przywitanie się dzieci ze sobą, krótką rozmowę między nimi o swoich przeżyciach od ostatniego spotkania oraz powtórzenie materiału z poprzednich lekcji.

        Jednym z kluczowych elementów w nauce języka angielskiego dzieci jest systematyczność. Długie przerwy w nauce 4-5 latków, mogą spowodować zmniejszenie zainteresowania, a nawet brak chęci do nauki i przychodzenia do szkoły językowej. Be Smart stara się angażować również rodziców w proces nauczania ich dzieci, żeby dziecko czuło wsparcie i nie traktowało nauki jak wyzwania, z którym musi sobie samemu poradzić.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoły Językowej Be Smart

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:


1) administratorem danych osobowych Państwa jako słuchaczy, rodziców i opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest ”Be Smart” Olena Volos, z siedzibą przy ul. Wapiennej 15, 91-087 w Łodzi, tel. +48889151137, e-mail: szkola@besmartlodz.pl. We wszystkich sprawach dotyczących RODO prosimy wysyłać e-maile pod adres rodo@szkolabesmartlodz.pl.
2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk słuchaczy, imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru dowodu osobistego, numeru karty pobytu, numeru paszportu, miejsce zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych słuchaczy związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę, zdjęć na profilach: Facebook, Instagram, strona internetowa, Google moja firma). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

3) dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami Państwa jako słuchaczy i Państwa dzieci, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).

b) w celach statystycznych, rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych usług.
c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez szkołę ”Be Smart” Olena Volos.
4) dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba, że wcześniej słuchacz podejmie decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
5) podstawą przetwarzania jest zgoda słuchacza bądź opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.
6) Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
7) Państwa dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w szkole ”Be Smart” Olena Volos i udostępnione wyłącznie podmiotom trzecim takim jak: biuro rachunkowe i LangLion.
8) macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 (RODO).
9)podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
10) macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
11) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.