kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-13 lat
efektywne kursy języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych na poziomach A1-C1
32 zajęcia w semestrze, 64 zajęcia w roku
grupy max. 6-cio osobowe
Cambridge English for Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
przygotowanie do międzynarodowych egzaminów z  języka angielskiego Cambridge English:
KET, PET, PET (for Schools), FCE, FCE (for schools)
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego
kursy dla firm
lekcje indywidualne
międzynarodowe standardy
doświadczeni lektorzy
komfortowe warunki nauczania