1 Maja – dzień wolny od zajęć.

Drodzy uczniowie! 

Przypominamy, dziś 1 Maja – dzień wolny od zajęć.

online